Matematik på stan

Hur långt springer Buster?

Petra och Ola är i varsin ände av denna 200 m långa allé.

De går mot varandra med en hastighet av 5 km/h.

Mellan dem springer deras hund Buster. Buster springer fram och tillbaka mellan dem med en hastighet av 10 m/s.

Hur långt har Buster sprungit när Petra och Ola möts?