Matematik på stan

Betalningssätt

P-automaten tar bara emot 1-kronors mynt och 2-kronorsmynt. Matematiknörden Per börjar fundera på hur många olika sätt man kan betala olika belopp.

0 kr kan ”betalas” på ett sätt.

1 kr kan också betalas på ett sätt.

2 kr kan betalas med två enkronor eller en tvåkrona.

3 kr kan betalas med tre enkronor, en enkrona och en tvåkrona eller en tvåkrona och en enkrona (ordningen spelar roll)

Kan ni hitta mönstret för hur många sätt man kan betala olika belopp på?