Matematik på stan

Hur högt är trädet?

Hitta minst två olika metoder för att uppskatta hur högt trädet är. 

Vilken metod tror ni ger det mest exakta svaret? Varför?