Geometri

Area av liksidig triangel

En liksidig triangel har sidor som är 7 cm långa. Hur stor är arean?

 

12,2 cm2       49 cm2     24,5 cm2     27 cm2     21,2 cm2


Det finns två rätta svar, det beror på hur man räknar.

Arean är sidan gånger sidan så det blir 49 cm2.

Man måste dela på två så det är 24,5 cm2.

Jag tror att höjden är lite mindre än 7 cm.