Geometri

Area och omkrets av trianglar

Trianglar som har samma bas och samma höjd har alltid samma omkrets och area.


Omkretsen är samma men arean är olika beroende på hur trianglarna ser ut.

Eftersom bas och höjd är det viktigaste i en triangel så stämmer det.

Varken area eller omkrets behöver vara samma om trianglarna ser olika ut.

Omkretsen kan bli hur stor som helst men arean är ändå alltid samma.