Geometri

Gummisnodds area

Om man släpper en gummisnodd på ett bord så kommer arean innanför snodden alltid att vara lika stor.


Arean kommer inte att vara lika stor, det beror på hur figuren ser ut.

Arean kan bli hur liten eller stor som helst.

Det finns inget samband mellan en figurs omkrets och area.

Det finns en maximal area men arean kan bli hur liten som helst.