Geometri

Klockan

På tolv timmar kommer visarna på en klocka stå precis mitt emot varandra tolv gånger.


Eftersom visarna hela tiden flyttar på sig kommer de aldrig att stå mitt emot varandra.

På varje timme kommer det att hända två gånger så det blir 24.

Eftersom det blir lite längre mellan varje gång blir det bara 11.

En gång i timmen kommer de att stå mitt emot varandra så det stämmer.