Geometri

Samma värde för omkrets och area?

I en kvadrat som har sidan 4 cm är omkretsen 16 cm och arean är 16 cm2. Finns det andra rektanglar som har samma värde för omkrets och area?


Nej, för arean har alltid ett mindre värde än omkretsen i rektanglar förutom när alla sidor är 4 cm.

I en figur som 5x3 cm blir det nästan samma svar men jag tror inte att det kan bli exakt samma.

Två av sidorna måste i så fall vara kortare än 4 cm.

Jag provade med en figur där en sida var 6 cm och kom fram till att det måste gå om man får använda decimaltal.