Geometri

Hektometer

Finns det något som heter hektometer?


Nej, det går inte att säga hektometer för det finns inte.

Om det finns tror jag att det är en hundradels meter.

Hektometer är detsamma som 0,1 kilometer.

Hekto betyder hundra så det är samma sak som 100 meter.