Geometri

Medelhastighet

Om jag vet medelhastigheten för en bil så kan jag säga hur hög den högsta hastigheten som bilen kan ha haft.


Högsta hastigheten kan inte vara dubbel så stor som medelhastigheten

Den högsta hastigheten kan vara hur hög som helst, det kan man inte se på medelhastigheten.

Medelhastigheten och högsta hastighet är ganska nära varandra.

Ofta är medelhastigheten och högsta hastigheten ganska nära varandra men det behöver inte vara så.