Geometri

Vad heter figuren?

Vad heter denna figur? 


Eftersom den är sned heter den romb.

Sidorna mitt emot varandra är lika långa och hörnen är 90 grader så det är en rektangel.

Jag tror att det är ett parallellogram.

Sneda figurer som inte har alla sidor lika långa har inget särskilt namn.