Algebra

Finns det någon lösning?

Finns det någon lösning till 


Ja, för alla ekvationer går att lösa.

Den här ekvationen har många olika lösningar.

X:n och 2:orna tar ut varandra så det blir 0=0.

Det finns två olika tal som x kan vara som löser ekvationen.