Algebra

Talserie 1

Hur ska talserien 1, 1, 2, 4, __, __, __ fortsätta?


Jag tycker att den ska fortsätta med 7, 11, 16.

Om man adderar får jag 8,16, 32.

Om den fortsätter med 6, 8, 10 tycker jag att det blir logiskt.

Kan den inte fortsätta med 2, 1,1?