Algebra

Omskrivning

2x-3=4-x kan skrivas som 0=1+3x


Nej, en ekvation kan inte vara lika med 0

Om x=-(1/3) stämmer båda likheterna så då måste det gå att skriva på båda sätten.

Den första ekvationen blir ju x=1 så de är inte samma.

Nej, för det ska vara 3x+1=0.