Algebra

Talserie 2

Hur ska talserien 1, 2, 2, 4, __, __, __ fortsätta?


När jag tittar på skillnaden så verkar det inte finnas något mönster.

Jag använder skillnaden och får fram 5, 5, 7

8, 32, 256 skulle det kunna vara?

Man kan ta varannan så att det blir 3, 6, 4, 8.