Algebra

Vad är förhållandet mellan a och d?

Om vad är då förhållandet mellan a och d?


d = a/8

Jag provade och fick fram att a=96 och d=12.

a=4d.

Halvorna tar ut varandra så a=d.