Algebra

Hur många kolor?

Om man lägger ett antal kolor i högar med 4 i varje hög blir det 1 kola över. Om man istället lägger dem med 5 i varje hög blir det 2 över. Hur många kolor är det?


Det finns en lösning där det blir 3 över om man lägger ett annat antal kolor i varje hög.

Det finns flera lösningar.

Det behövs mer information för att man ska kunna lösa problemet.

Det kan man få fram genom att multiplicera och lägga till resterna.