Algebra

Vad är en ekvation?

Vilken eller vilka av följande är en ekvation:

y=2x+3     4x+3x  4y=23+y  0=x   12x=2x+6y   7x-2=9


Alla är ekvationer eftersom de innehåller bokstäver.

Ekvationer kan inte innehålla andra bokstäver än x.

Alla som har likhetstecken är ekvationer.

Fyra stycken är inte ekvationer.