Algebra

Hur mycket är det?

Om 2x+y=12, hur mycket är då x+2y?


6

18

Det måste vara mindre än 12.

Det går inte att veta.