Algebra

När är detta en lösning?

För vilka ekvationer är en lösning?


Det är bara en av ekvationerna som har en annan lösning än x=1/4.

En av ekvationerna har lösningen x=1/4.

Tre ekvationer har inte lösningen x=1/4.

Alla ekvationerna har olika lösningar.