Samband och förändring

Bergochdalbana

Bergochdalbanan är högst där högsta toppen på diagrammet är.

 


Jag tror att det är tvärtom, när hastigheten är hög är man långt ner.

Man kan se var det är nedförs- och uppförs-backar men man kan inte se hur höga de är.

Banan måste se exakt tvärtom ut jämfört med hur diagrammet ser ut.

Man kan inte se hur höga backarna är men man kan se hur branta de är jämfört med varandra.