Samband och förändring

Proportionalitet

Det här är exempel på proportionella serier.

0, 1, 2, 4, 8, 16…

5, 8, 11, 14, 17…

3, 6, 9, 12, 15…

4, 8, 12, 16, 20…


Det är de två sista som är proportionella.

Den första går genom origo men den är inte proportionell för det är inte en rät linje.

Det är bara den första som är proportionell.

Alla som ökar lika mycket hela tiden är proportionella så det är alla utom den första som är det.