Samband och förändring

Vilka hör ihop?

1) 4, 7, 10, 13 ...

2) 

3)

4) 2, 4, 6, 8 ...

 


E kan inte höra ihop med någon för den går under 0.

Eftersom B går genom 0 måste det vara husen.

Rektanglarna som byggs upp åt höger behöver flest stickor så de är D.

A hör ihop med 2 och C hör ihop med 1.