Samband och förändring

Vattennivå

Fyra behållare med olika form (a, b, c och d) töms på vatten med en pump som pumpar ut lika mycket vatten hela tiden.


Eftersom både a och b är cylindrar så är deras diagram lika.

Graf 1 visar nivån för d som har raka kanter.

Graf 3 passar både för b och d eftersom man inte ser exakt hur vattennivån ändras med tiden.

Behållare a och c kommer att ha likadana grafer.