Samband och förändring

Cykelpris

En cykel kostade lika mycket i två olika affärer. En affär höjde priset med 15% medan den andra sänkte med 15%. Lite senare gjorde de tvärtom så den första affären sänkte priset med 15% och den andra höjde priset med 15%. Vilken affär hade då lägst pris?


Det spelar ingen roll eftersom de har sänkt och höjt priset lika mycket varje gång.

Köp den i affären som sänkte först, det är det viktigaste.

Sänkningen i den första affären blir större så det är bättre att köpa den där.

Man måste ju veta vad cykeln kostade från början om man ska kunna veta var den blir billigast.