Samband och förändring

Koordinattriangel

Om man sätter ut koordinaterna (3,-4), (4,3), (-4,-3) och drar en linje mellan dem så blir det en rätvinklig triangel.


Ja, eftersom det är bara är 3 och 4 och det är lika många positiv som negativa så blir det alltid en rätvinklig triangel.

Det behöver inte vara samma tal för att det ska bli en rätvinklig triangel.

Om man vänder på koordinaterna i en av punkterna så blir det en rätvinklig triangel.

Om triangeln ska ha origo i sig måste det vara samma tal med rätt plus- och minustecken.