Samband och förändring

Prisökning

Om priset på en vara har ökat med 100% och den första ökningen var 50% så måste den andra ökningen ha varit 25%.


Ja det stämmer eftersom priset efter första ökningen är högre.

Nej, om priset ska öka med 100% måste det öka med 50% båda gångerna.

Det beror på vad priset var från början. Det blir inte samma om priset från början var3 kr eller om det från början var 1 000 kr.

Priset behövde höjas med 40% den andra gången för att det ska bli dubbelt så högt jämfört med det ursprungliga priset.