Samband och förändring

Rät linje

Eftersom det inte är en rätlinje är det ingen av dessa serier som finns med i diagrammet.

 

 


Om man har trianglar blir det inte en rät linje så alla triangelformade kommer att följa diagrammet.

Antalet kvadrat passar med diagrammet.

Det är bara en av serierna som inte passar med diagrammet.

Jag tror inte att man kan veta om de stämmer eller inte eftersom man inte kan se exakt antal i diagrammet.