Samband och förändring

Kalender

40% av flickorna och 20% av pojkarna i en klass använde en kalender. Det måste betyda att 30% av klassen använda kalender.


Eftersom man inte vet hur många flickor och pojkar det var så kan det vara vilken %-andel som helst som använde kalender.

Det borde vara i närheten av 30%.

Det är omöjligt att säga men det måste ligga mellan 20% och 40%.

Eftersom det är dubbelt så stor andel flickor måste det vara närmare 40% än 20%.