Samband och förändring

Syskon

I min klass är det 20% av eleverna som inte har något syskon. 20% har ett syskon, 40% har två syskon och 20% har tre syskon. Utifrån det kan jag räkna ut medelvärdet för hur många syskon vi har.


Nej, man måste vet hur många elever det är i klassen.

Om du antar att klassen har t ex 28 elever så går det.

Ja, det kan man räkna ut.

Eftersom det bara är 20% och 40% går det, annars skulle det inte gå.