Taluppfattning och tals användning

Är det lika med?

Går det att få denna likhet att stämma med hjälp av talen nedan? 1,695-________-________=1,135

0,27     0,420     0,06     0,55     0,010     0,5     0,290     0,14


0,06 går att använda tillsammans med ett annat tal.

Jag hittar inga tal som gör att uträkningen stämmer.

Det finns fyra tal som kan användas för att få uträkningen att stämma på två olika sätt.

Alla tal kan användas.