Taluppfattning och tals användning

Vilket tal ligger mitt emellan?

Vilket tal ligger precis mitt emellan –5,3 och 1,5?


5,3-1,5=3,8 om man går 3,8 steg från –5,3 kommer man till –1,5 som är mitt emellan.

Jag lägger till 1,5 till –5,3 och får då –3,8. Om jag tar hälften av det som är –1,9 så blir det talet som är mitt emellan.

Om en temperatur stiger från –5,3 till 1,5 grader har den ökat med 6,8 grader. Hälften är 3,4 grader. Alltså är –3,4 mitt emellan.

Avståndet mellan talen är 5,3+1,5=6,8 hälften av det är 3,4. Går jag från 1,5 ner till 0 och är det 1,9 kvar och då hamnar man på –1,9.