Taluppfattning och tals användning

Vilka likheter stämmer?

Vilken eller vilka av dessa likheter stämmer?

 


Delat med två och gånger 0,2 ger samma svar.

Två och fem hör ihop så att delat med 0,2 och gånger 0,5 ger samma svar.

En femtedel är 0,2 så likheten i mitten är rätt.

Alla likheter stämmer.