Taluppfattning och tals användning

Lika mycket

1/3 är lika mycket som 0,33.


Ja, de är exakt lika stora.

Nej, 0,33 är större för det kan vara 0,334 som är avrundat.

Nej, 1/3 är större.

0,33 kan vara både större och mindre beroende på hur det är avrundat.