Taluppfattning och tals användning

Decimaler

, kvoten är ett decimaltal.


Eftersom det är decimaler både i täljaren och nämnaren kommer kvoten att ha decimaler.

När det är decimaler i nämnaren är det decimaler i kvoten.

När det är decimaler i täljaren är det decimaler i kvoten.

Om kvoten är ett decimaltal beror inte på om täljaren eller nämnaren har decimaler.