Taluppfattning och tals användning

Hur mycket sand?

En hink som rymmer 1/2 liter är fylld till en tredjedel med sand. Hur stor del av en hink som rymmer 1/3 liter fylls om sanden hälls i den?


Det blir 1/6 av hinken som fylls.

2/3 av hinken kommer att bli full.

Eftersom det är så lite sand så blir det bara lite på botten av den andra hinken.

Den andra hinken kommer att vara halvfull.