Taluppfattning och tals användning

Summan blir större

När man adderar tal blir summan alltid större.


Ja, för addera betyder att lägga till.

Det kan bli både större och mindre.

Det beror på hur många tal som ska adderas.

Inte om man adderar tal som är mindre än 1