Taluppfattning och tals användning

Vilka tal ligger mellan?

Vilket eller vilka av följande tal ligger mellan 2/3   och 4/5 ?

0,4   0,7   0,128   0,68   0,9   0,25

 


Inget eftersom de är decimaltal och de andra är bråk.

Jag vet att det är två av talen.

Alla som är mer än hälften .

Det kan bara vara en siffra efter decimaltecknet för annars blir det för stora decimaltal.