Taluppfattning och tals användning

Vad blir kvoten?

Vad blir kvoten?


Det måste vara 2.

Jag får det till 26.

Det går inte att lösa om man inte räknar ut den för hand eller med miniräknare.

Man kan strunta i att det står 13. Det är alltid samma svar även om det är andra tal.