Taluppfattning och tals användning

Störst svar

Vilken beräkning ger störst svar?

 

 


Det går inte att veta om man inte räknar ut svaren med en miniräknare först.

Det går att se utan att göra någon exakt uträkning.

Det går bara att se på de som använder samma tal.

Multiplikation ger alltid större svar än division.